Direttivo

Gianni Tempesta

Gianni Tempesta

Presidente
Daniele Giacobone

Daniele Giacobone

Vicepresidente
Annamaria Vaghi

Annamaria Vaghi

Consigliere
null

Eduard Qepuri

Consigliere
null

Claudio Prete

Consigliere
null

Enrico Mantegazzi

Consigliere